.
דף הבית |
אודותינו | יצירת קשר | קישורים | תנאי השימוש באתר
הרחבה לביטוח ערך הקרקע לדירה בבית משותף
הרחבה לביטוח ערך הקרקע לדירה בבית משותף

 

 אם הנך דייר בבית משותף, העובדה שביטחת את הנכס שלך מבטיחה שבקרות ארוע המבוטח בפוליסת הביטוח שלך, תקבל מחברת הביטוח פיצוי בהתאם.

אבל האם לדעתך זה מספיק? התשובה לשאלה זו  היא לא.

במקרים רבים, אתה עלול להקלע למצב שאינך יכול להתחיל בכינון הנזק למבנה הדירה, או התחלת אולם לא יכולת להמשיך מסיבות שאינן תלויות בך ואין לך שליטה עליהן.

סיבות אפשריות לכך הן תלותך בדיירים אחרים המתגוררים באותו בניין, בגלל שלא קיבלת או יכולת לקבל היתר בניה כדין, אין לך את כל האישורים הנדרשים על פי דין כדי לכונן את

הנזק למבנה הדירה, או עקב סיבות אחרות שאינן תלויות בך ואין לך כל שליטה בהן.

כדי להתגבר על מצב זה,  תוכל לרכוש הרחבה לביטוח ערך הקרקע בבית המשותף, בסכום ביטוח המלא של שווי ערך הקרקע של הדירה.

סכום הביטוח הנוסף (ערך הקרקע) הינו ההפרש בין הסכומים הבאים:

  • ערך השוק של הדירה כולל מרכיב הקרקע סמוך לפני קרות מקרה הביטוח, פחות
  • סכום הביטוח לביטוח ערך ההקמה של מבנה הדירה (סכום ביטוח המבנה)

הרחבה זו מאפשרת לך, במקרה של אובדן מוחלט ואי יכולת לקומם את הדירה, לקבל פיצוי שיאפשר לך רכישת נכס דומה. 

עלות הביטוח נכון ל 6/2011 הינה 0.5 פרומיל מסכום ביטוח ערך הקרקע.

לתשומת ליבך, האמור לעיל נועד אך ורק על מנת להמחיש את הצורך בביטוח ערך הקרקע. התנאים המחייבים הם תנאי  פוליסת

הביטוח של חברת הביטוח.

לקבלת הצעה לביטוח - 03-6390512

 

 

 

דויטש-מורן ביטוח ת"ד 7260 רמת גן 5217201 טל' 03-6390512 פקס' 03-6390511. נשמח לעמוד לשרותך בכל נושא ביטוחי!
.