.
דף הבית |
אודותינו | יצירת קשר | קישורים | תנאי השימוש באתר
פנסית חובה - לכל עובד בבית ובעסק
פנסית חובה - לכל עובד בבית ובעסק

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בתאריך 30/12/2007 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק מתאריך 19/11/2007.

צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי נכנסו לתוקף בתאריך 1/1/2008. החל מתאריך זה קיימת חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכלל השכירים במשק.

להלן עיקרי הוראות ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה:
1. ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה יחולו על כל עובד שאין לו הסדר ביטוח פנסיוני מיטיב, ושאין חובה לבטחו בהסדר מיטיב, מכח הסכם קיבוצי, אישי וכד'.
2. ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה יחולו על נשים מגיל 20 וגברים מגיל 21, והחבויות בגינו לא יחולו על מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה.
3. חובת הביטוח הפנסיוני תכנס לתוקף בחלוף 6 חודשי עבודה, אך אם לעובד הסדר ביטוח פנסיוני קודם, חובה לבטחו מיום עבודתו הראשון, כעבור 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם. עם זאת בשנת 2008 תעמוד תקופת ההמתנה על 9 חודשים.
4. שעורי ההפרשות מהשכר (רכיבי השכר בפועל המשמש לצורך פיצויי פיטורין, אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק) יעלו באופן הדרגתי כמפורט להלן:

החל מיום... ואילך הפרשות מעביד     הפרשות עובד       הפרשות המעביד לפיצויים    סה"כ

1.1.2008            0.833%             0.833%             0.834%                         2.5%

1.1.2009            1.66%               1.66%               1.68%                           5%

1.1.2010            2.5%                 2.5%                 2.5%                             7.5%

1.1.2011            3.33%               3.33%               3.34%                           10%

1.1.2012            4.16%               4.16%               4.18%                           12.5%

1.1.2013            5%                   5%                   5%                               15%

1.1.2014            6%                   5.5%                 6%                               17.5%

 

 נשמח לעמוד לרשותכם לפרטים נוספים.

 

דויטש-מורן ביטוח ת"ד 7260 רמת גן 5217201 טל' 03-6390512 פקס' 03-6390511. נשמח לעמוד לשרותך בכל נושא ביטוחי!
.